Architectonische vormgeving

Centraal in de vormgeving van ruimte stel ik het daadwerkelijke gebruik en de gebruikers