Traject

* Schetsontwerp
In het schetsontwerp vertaal ik de vraag en schets ik de moge- lijkheden.
* Definitief ontwerp
In het definitieve ontwerp maak ik de benodigde tekeningen en stel ik materialen en kleuren voor. Ook verzorg ik een eerste voorlopige begroting.
* Uitvoering
Ik kan voor zover nodig een bouw-aanvraag verzorgen, het bestek schrijven, de werktekeningen maken en de aanbesteding bege-leiden.
* Bouwdirectie en oplevering
Namens de opdrachtgever kan ik de directie over de verbouwing op me nemen en de oplevering verzorgen.